tracking
Wprowadź numer swojej przesyłki:

OBSŁUGA CELNA

Agencja Celna - Oferta

Dane w trakcie aktualizacji


Realizujemy kompleksową obsługę celną przewozonych ładunków w zakresie przygotowania dokumentacji celnej, zgłoszeń celnych obsługiwanych ładunków, zabezpieczenia i regulowania nalezności wynikajacych z długu celnego. 

- Miejsce Uznane Urzędu Celnego 

- Magazyn Czasowego składowania 
    - Monitoring 
    - Zaplecze techniczne 

- Agencja celna 
    - Odprawy celne w imporcie 
    - Odprawy celne w Eksporcie w systemie ECS 
    - Odprawy celne tranzytowe NCTSPragniemy poinformować iż nasza firma, Agencja Celna DOMA SERVICES Antoni Wnękowicz, posiada status upoważnionego przedsiębiorcy AEO w zakresie uproszczeń celnych. Status AEO to instytucja Wspólnotowego Kodeksu Celnego, która została wprowadzona do porządku prawnego Unii Europejskiej z dniem 1 stycznia 2008 r. celem stworzenia bezpiecznego łańcucha dostaw oraz walki z terroryzmem. Przyznanie statusu AEO to uznanie przedsiębiorcy za Upoważniony Podmiot Gospodarczy, tj. podmiot uprzywilejowany, któremu przysługuje szereg udogodnień przy dokonywaniu obrotu towarowego. Status AEO przyznany w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest uznawany w całej Wspólnocie.

© DOMA Services Antoni Wnękowicz 2008 - 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone
DOMA Services Antoni Wnękowicz, ul. Graniczna 47, 05-090 Raszyn, NIP: 735-001-28-81
tel:  +48 (22) 720-41-61 , fax : +48 (22) 720-41-65, e-mail: doma@doma.com.pl

Adres wydrukowanej strony: http://www.doma.com.pl/obsluga-celna.htmlWydrukowano dnia 15-11-2018© DOMA Services 2008 - 2018