tracking
Wprowadź numer swojej przesyłki:

OBSŁUGA CELNA

Podmioty gospodarcze

Odprawa celna - Podmioty gospodarczy 

Import
    - dopuszczenie do obrotu 
    - tranzyt 

Eksport
    - wywóz
    - zwrot towaru za granice 

© DOMA Services Antoni Wnękowicz 2008 - 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone
DOMA Services Antoni Wnękowicz, ul. Graniczna 47, 05-090 Raszyn, NIP: 735-001-28-81
tel:  +48 (22) 720-41-61 , fax : +48 (22) 720-41-65, e-mail: doma@doma.com.pl

Adres wydrukowanej strony: http://www.doma.com.pl/obsluga-celna-podmioty-gospodarcze.htmlWydrukowano dnia 15-11-2018© DOMA Services 2008 - 2018